CZ-EPC

Informace

Novinky
Podmínky / Rules

On-line

Přidat hlášení
Výsledky
Diskuse
Fotky

Další kolaValid HTML 4.01!

Valid CSS!

Created with Vim

Viewable with any browser

Webmaster: OK1ZIA


     

Aktivita CZ-EPC

Odbočka CZ-EPC vyhlašuje aktivitu v provozu PSK na podporu diplomového programu klubu EPC.
Aktivita bude každé první pondělí v měsící od 1600 UTC do 1900 UTC provozem B(Q)PSK31/63/125.
Minimalní předávaný kod je RST a WWL lokátor ( 599 JO70VA ).
Můžou se dělat i běžná QSO.
Je jedna kategorie. QSO se může opakovat jiným druhem provozu a na jiném pasmu, na všech HF pásmech, mimo pásma WARC.
1QSO = 1 bod.

Hlášení se zasílá pouze přes webové rozhraní via http://epc.nagano.cz/addrep.php do 14 dnů po aktivitě.
V hlášení se zasílá Značka, počet QSO a emailová adresa.
DXCluster, EPC-SPOT atd jsou povolené.
Odesláním hlašení stvrzujete že výsledek odpovídá deníku.
Vyhodnocení bude každý měsíc a celoročně.

Výsledky budou uveřejněny na adrese http://epc.nagano.cz/results.php.

CZ-EPC activity

Section CZ- EPC is promoter activity modes PSK for the award series programme in clubs EPC.
Activity will every first Monday in month from 1600 UTC to the 1900 UTC modes B(Q)PSK31/63/125.

Minimum exchange is the signal report RST and WWL locator ( 599 JO70VA ). Can be used QSO including name and QTH.
One category only. QSO can be to repeat on other modes and on other HF band except WARC.
1QSO = 1 point

Summary result of the QSO points via http://epc.nagano.cz/addrep.php only to the 14 days after activity.
CALLsign, Number of QSO and email address DXCluster, EPC- SPOT etc. are enabled.
Sending summary validation that result responding with your log.
Results will be every month and yearly.

Results will see – into web address: http://epc.nagano.cz/results.php.